Home Iqbal Poetry Jalana hai Mujhey Har Shama Dil Ko Soz e Pinha sey